Ds. H. Paul - Openbaring 12 : 10 - 11

Afspelen

Onderwerp

Openbaring 12 :10 tot 11
5-6-2011

Openbaring 12 : 10 - 11

Openbaring 12
10
En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.
11
En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

Delen & Download

Download preek