Ds. H. Paul - 1 Timotheüs 6 : 12

Afspelen

Onderwerp

1 Timotheüs 6 :12
17-4-2011

1 TimotheĆ¼s 6 : 12

1 Timotheüs 6
12
Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

Delen & Download

Download preek