Ds. J.W. Verweij - Handelingen 3 : 6 - 8

Afspelen

De genezing van de kreupel geborene

Handelingen 3 :6 tot 8
21-6-2009

Handelingen 3 : 6 - 8

Handelingen 3
6
En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel!
7
En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast.
8
En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God.

Delen & Download

Download preek