Ds. H. Hofman jr. - Mattheüs 8 : 2 - 4

Jezus geneest een melaatse

Mattheüs 8 :2 tot 4
Een melaatse aanbidt aan de voeten van Jezus
Een melaatse wordt aangeraakt door de hand van Jezus
Een melaatse wordt heengezonden met een getuigenis van Jezus
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 25)

MattheĆ¼s 8 : 2 - 4

Mattheüs 8
2
En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.
3
En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd! En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd.
4
En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt; maar ga heen, toon uzelven den priester, en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst