Ds. W. Silfhout - Jesaja 32 : 19 - 20

Afspelen

Onderwerp

Jesaja 32 :19 tot 20
20-6-2010

Jesaja 32 : 19 - 20

Jesaja 32
19
Maar het zal hagelen, waar men afgaat in het woud, en de stad zal laag worden in de laagte.
20
Welgelukzalig zijt gijlieden, die aan alle wateren zaait; gij, die den voet des osses en des ezels derwaarts henenzendt!

Delen & Download

Download preek