Ds. P. Mulder - 2 Kronieken 15 : 1 - 2

Afspelen

Onderwerp

2 Kronieken 15 :1 tot 2
3-10-2010

2 Kronieken 15 : 1 - 2

2 Kronieken 15
1
Toen kwam de Geest Gods op Azaria, den zoon van Oded.
2
En hij ging uit, Asa tegen, en hij zeide tot hem: Hoort mij, Asa, en gans Juda, en Benjamin! De HEERE is met ulieden, terwijl gij met Hem zijt; en zo gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden; maar zo gij Hem verlaat, Hij zal u verlaten.

Delen & Download

Download preek