Ds. C.G. Vreugdenhil - Efeze 4 : 8 - 12

Afspelen

Onderwerp

Efeze 4 :8 tot 12
2-6-2011

Efeze 4 : 8 - 12

Efeze 4
8
Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven.
9
Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde?
10
Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.
11
En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;
12
Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus;

Delen & Download

Download preek