Ds. C.G. Vreugdenhil - Joël 2 : 26

Afspelen

Onderwerp

Joël 2 :26
19-6-2011

Joël 2 : 26

Joël 2
26
En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

Delen & Download

Download preek