Ds. G.A. Zijderveld - Galaten 2 : 20

Paulus' leven met Christus

Galaten 2 :20
Hij was met Christus gekruist
Hij beleefde het lijden van Christus
Hij ontving de liefde van Christus
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 6)

Galaten 2 : 20

Galaten 2
20
Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst