Ds. J. Baaijens - Jesaja 53 : 3 - 5

Afspelen

De Borg voor zondaren in Zijn lijden

Jesaja 53 :3 tot 5
26-2-2006
Profetisch aangewezen
In plaatsbekleding verklaard
In de vrucht getekend

Jesaja 53 : 3 - 5

Jesaja 53
3
Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.
4
Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
5
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Delen & Download

Download preek