Ds. J. Baaijens - Jesaja 8 : 17 - 18

Afspelen

Een uitziend volk met verwachting

Jesaja 8 :17 tot 18
20-11-2005
Onder het oordeel Gods
Vanwege het gesproken woord
Veracht om Christus’ wil

Jesaja 8 : 17 - 18

Jesaja 8
17
Daarom zal ik den Heere verbeiden, Die Zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob, en ik zal Hem verwachten.
18
Ziet, ik en de kinderen, die mij de HEERE gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israel, van den HEERE der heirscharen, Die op den berg Sion woont.

Delen & Download

Download preek