Ds. J.W. Verweij - Lukas 1 : 13

De wondere geboorteaankondiging van Johannes

Lukas 1 :13
God neemt de vrees van de vreesachtigen weg
God verhoort het gebed van de oprechten
God geeft genade om God te aanbidden
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 24)

Lukas 1 : 13

Lukas 1
13
Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst