Ds. C. de Jongste - Romeinen 8 : 26 - 28

Afspelen

Onderwerp

Romeinen 8 :26 tot 28
7-6-2009

Romeinen 8 : 26 - 28

Romeinen 8
26
En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.
27
En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.
28
En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

Delen & Download

Download preek