Ds. Th. van Stuijvenberg - Jeremia 31 : 12c

Afspelen

Onderwerp

Jeremia 31 :12c

Jeremia 31 : 12c

Jeremia 31
12
Dies zullen zij komen, en op de hoogte van Sion juichen, en toevloeien tot des HEEREN goed, tot het koren, en tot den most, en tot de olie, en tot de jonge schapen en runderen; en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn.

Delen & Download

Download preek