Ds. W. Visscher - Romeinen 8 : 13

Afspelen

Onderwerp

Romeinen 8 :13
5-7-2011

Romeinen 8 : 13

Romeinen 8
13
Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

Delen & Download

Download preek