Ds. Th. van Stuijvenberg - Markus 5 : 17 - 20

Afspelen

Onderwerp

Markus 5 :17 tot 20

Markus 5 : 17 - 20

Markus 5
17
En zij begonnen Hem te bidden, dat Hij van hun landpalen wegging.
18
En als Hij in het schip ging, bad Hem degene, die bezeten was geweest, dat hij met Hem mocht zijn.
19
Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer ontfermd heeft.
20
En hij ging heen, en begon te verkondigen in het land van Dekapolis, wat grote dingen hem Jezus gedaan had; en zij verwonderden zich allen.

Delen & Download

Download preek