Ds. Th. van Stuijvenberg - Mattheüs 1 : 22 - 23

Immanuël

Mattheüs 1 :22 tot 23
Hoe Zijn Naam is
Hoe onze naam is
Hoe Zijn Naam de onze kan worden

MattheĆ¼s 1 : 22 - 23

Mattheüs 1
22
En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:
23
Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst