Ds. Th. van Stuijvenberg - Psalmen 106 : 4 - 5

Afspelen

Onderwerp

Psalmen 106 :4 tot 5
21-1-1993

Psalmen 106 : 4 - 5

Psalmen 106
4
Gedenk mijner, o HEERE! naar het welbehagen tot Uw volk, bezoek mij met Uw heil;
5
Opdat ik aanschouwe het goede Uwer uitverkorenen; opdat ik mij verblijde met de blijdschap Uws volks; opdat ik mij beroeme met Uw erfdeel.

Delen & Download

Download preek