Ds. J. Baaijens - Johannes 3 : 17

De bewogenheid Gods in het zenden van Zijn Zoon

Johannes 3 :17
Uit de mond van de Zoon gehoord
In het werk van de Zoon verklaard
Door het geloof in de Zoon tot vrucht
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 27)

Johannes 3 : 17

Johannes 3
17
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst