Ds. C.G. Vreugdenhil - Romeinen 1 : 16 - 17

Het Evangelie als de kracht van God tot zaligheid

Romeinen 1 :16 tot 17
De vrijmoedigheid van Paulus
De rechtvaardigheid van God
De kracht van het Evangelie
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 29)

Romeinen 1 : 16 - 17

Romeinen 1
16
Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.
17
Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst