Ds. C.G. Vreugdenhil - Johannes 1 : 29

Onderwerp

Johannes 1 :29
De vriend van de Bruidegom en het werk van zijn Meester
Hoe Johannes Jezus aanwijst als het Lam
Hoe Johannes Jezus aanwijst als het Lam van God
Hoe Johannes Jezus aanwijst als het Lam van God Dat de zonde der wereld wegneemt
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 2)

Johannes 1 : 29

Johannes 1
29
Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst