Ds. G. Kuijt - Johannes 3 : 16

Gods oneindige liefde voor de wereld

Johannes 3 :16
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 25)

Johannes 3 : 16

Johannes 3
16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst