Ds. J.W. Kersten - Johannes 9 : 35 - 38

Gelooft gij in de Zoon van God?

Johannes 9 :35 tot 38
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 17)

Johannes 9 : 35 - 38

Johannes 9
35
Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft gij in den Zoon van God?
36
Hij antwoordde en zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven?
37
En Jezus zeide tot Hem: En gij hebt Hem gezien, en Die met u spreekt, Dezelve is het.
38
En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst