Ds. J. IJsselstein - Handelingen 24 : 24 - 25

Afspelen

Paulus voor Felix en Drussilla

Handelingen 24 :24 tot 25
29-6-2008

Handelingen 24 : 24 - 25

Handelingen 24
24
En na sommige dagen, Felix, daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus, en hoorde hem van het geloof in Christus.
25
En als hij handelde van rechtvaardigheid, en matigheid, en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: Voor ditmaal ga heen; en als ik gelegenen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen.

Delen & Download

Download preek