Ds. C. de Jongste - Zondag 51 0

Afspelen

Onderwerp

Zondag 51 :

126 . Vr. Welke is de vijfde bede? Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden, en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onzen naaste van harte te vergeven.  

Delen & Download

Download preek