Ds. F. Harinck - Romeinen 2 : 4

Gods goedertierenheid

Romeinen 2 :4
De rijkdom van Gods goedertierenheid
Het doel van Gods goedertierenheid
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 29)

Romeinen 2 : 4

Romeinen 2
4
Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst