Ds. H. Hofman sr. - 2 Koningen 6 : 14 - 17

Een krachtige opwekking tot Godsvertrouwen

2 Koningen 6 :14 tot 17
De omstandigheden waaruit die opwekking voortkomt
De zekerheid waarin die opwekking rust
Het gebed waartoe die opwekking dringt

2 Koningen 6 : 14 - 17

2 Koningen 6
14
Toen zond hij daarhenen paarden, en wagenen, en een zwaar heir; welke des nachts kwamen, en omsingelden de stad.
15
En de dienaar van den man Gods stond zeer vroeg op, en ging uit; en ziet, een heir omringde de stad met paarden en wagenen. Toen zeide zijn jongen tot hem: Ach, mijn heer, hoe zullen wij doen.
16
En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn.
17
En Elisa bad, en zeide: HEERE, open toch zijn ogen, dat hij zie! En de HEERE opende de ogen van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst