Ds. A. Elshout - 1 Korinthe 14 : 1a

Onderwerp

1 Korinthe 14 :1a
Het najagen van de meeste van de Geestesgaven, namelijk de liefde
De gave van de liefde
De opgave aan de liefde
De overgave in de liefde
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 11)

1 Korinthe 14 : 1a

1 Korinthe 14
1
Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst