Ds. J.M. Kleppe - Daniël 7 : 13 - 14

Afspelen

Onderwerp

Daniël 7 :13 tot 14
2-6-2011

Daniƫl 7 : 13 - 14

Daniël 7
13
Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen.
14
En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natien en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.

Delen & Download

Download preek