Ds. J.S. van der Net - Markus 16 : 1 - 4

Afspelen

Onderwerp

Markus 16 :1 tot 4
24-4-2011

Markus 16 : 1 - 4

Markus 16
1
En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.
2
En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;
3
En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen?
4
(En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.

Delen & Download

Download preek