Ds. C. de Jongste - Lukas 24 : 47 - 49a

Afspelen

Onderwerp

Lukas 24 :47 tot 49a
Christus opdracht tot de kerk van alle eeuwen gedaan tot Zijn jongeren

Lukas 24 : 47 - 49a

Lukas 24
47
En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.
48
En gij zijt getuigen van deze dingen.
49
En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.

Delen & Download

Download preek