Ds. R. Kattenberg - Psalmen 24 : 9 - 10

De intocht van de Heere Christus

Psalmen 24 :9 tot 10
Oudtestamentisch getekend
Nieuwtestamentisch vervuld
Gelovig doorleefd
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 30)

Psalmen 24 : 9 - 10

Psalmen 24
9
Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren! opdat de Koning der ere inga!
10
Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE der heirscharen, Die is de Koning der ere. Sela.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst