Ds. A.J. de Waard - Handelingen 16 : 30 - 31

Afspelen

De bekering van een stokbewaarder

Handelingen 16 :30b tot 31
25-9-2011
De genaderoep in zijn leven
De zielevraag die hij stelt
De weg die hem aangewezen wordt
De vruchten die bij hem openbaar komen
Preek werkte niet. Hersteld en opnieuw aangeboden.

Handelingen 16 : 30 - 31

Handelingen 16
30
En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?
31
En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Delen & Download

Download preek