Ds. C.G. Vreugdenhil - Lukas 22 : 41 - 44

Afspelen

Onderwerp

Lukas 22 :41 tot 44
3-4-2011

Lukas 22 : 41 - 44

Lukas 22
41
En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp; en knielde neder en bad,
42
Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.
43
En van Hem werd gezien een engel uit den hemel, die Hem versterkte.
44
En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.

Delen & Download

Download preek