Ds. W. Harinck - Handelingen 2 : 14

De Pinksterpreek van Petrus

Handelingen 2 :14
Petrus verklaart wat Pinksteren is
Petrus komt tot een rijke verkondiging van Christus en Zijn werk
Petrus betuigt krachtig aan de harten van zijn hoorders
Praktische lessen uit Petrus' Pinksterpreek, voor ons en onze kinderen
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 17)

Handelingen 2 : 14

Handelingen 2
14
Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst