Ds. J.M. Kleppe - Mattheüs 26 : 75

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 26 :75
27-3-2011

MattheĆ¼s 26 : 75

Mattheüs 26
75
En terstond kraaide de haan; en Petrus werd indachtig het woord van Jezus, Die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk.

Delen & Download

Download preek