Ds. J.M. Kleppe - 1 Samuël 7 : 6

Afspelen

Onderwerp

1 Samuël 7 :6
9-3-2011

1 Samuël 7 : 6

1 Samuël 7
6
En zij werden vergaderd te Mizpa, en zij schepten water, en goten het uit voor het aangezicht des HEEREN; en zij vastten te dien dage, en zeiden aldaar: Wij hebben tegen den HEERE gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israels te Mizpa.

Delen & Download

Download preek