Ds. R. Kattenberg - Handelingen 1 : 10 - 11

Deze Jezus

Handelingen 1 :10 tot 11
Hij wordt in verbazing nagestaard door de discipelen
Hij wordt in heerlijkheid gepredikt door de engelen
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 3)

Handelingen 1 : 10 - 11

Handelingen 1
10
En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;
11
Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst