Ds. J.J. van Eckeveld - 1 Johannes 1 : 7b

Afspelen

De Boodschap van het Evangelie van Christus

1 Johannes 1 :7b
3-4-2011

1 Johannes 1 : 7b

1 Johannes 1
7
Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Delen & Download

Download preek