Ds. C.G. Vreugdenhil - Johannes 11 : 49 - 52

Afspelen

Onderwerp

Johannes 11 :49 tot 52
13-3-2011

Johannes 11 : 49 - 52

Johannes 11
49
En een uit hen, namelijk Kajafas, die deszelven jaars hogepriester was, zeide tot hen: Gij verstaat niets;
50
En gij overlegt niet, dat het ons nut is, dat een mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga.
51
En dit zeide hij niet uit zichzelven; maar, zijnde hogepriester deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk;
52
En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot een zou vergaderen.

Delen & Download

Download preek