Ds. J. IJsselstein - Zacharia 12 : 10

Afspelen

Onderwerp

Zacharia 12 :10
29-3-2009
Het profetisch vergezicht van de doorstoken Middelaar

Zacharia 12 : 10

Zacharia 12
10
Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.

Delen & Download

Download preek