Ds. B. van der Heiden - Mattheüs 13 : 37 - 43

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 13 :37 tot 43
12-9-2010
De betekenis van het Woord aangewezen in de gelijkenis van het tarwe en het onkruid

MattheĆ¼s 13 : 37 - 43

Mattheüs 13
37
En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen;
38
En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen;
39
En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen.
40
Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld.
41
De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen;
42
En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden.
43
Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore.

Delen & Download

Download preek