Ds. P. Mulder - Lukas 19 : 9 - 10

Afspelen

Zaligheid voor Zacheus huis

Lukas 19 :9 tot 10
6-2-2011

Lukas 19 : 9 - 10

Lukas 19
9
En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is.
10
Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.

Delen & Download

Download preek