Ds. K. de Gier - Hebreeën 4 : 11 - 12

Afspelen

Onderwerp

Hebreeën 4 :11 tot 12
Het gepredikte Woord dat de weg is om te komen tot de ware rust
Bevestiging Kandidaat G.M. de Leeuw

Hebree├źn 4 : 11 - 12

Hebreeën 4
11
Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.
12
Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

Delen & Download

Download preek