Ds. G.J. Baan - Lukas 5 : 12 - 13

Afspelen

Onderwerp

Lukas 5 :12 tot 13
16-1-2011

Lukas 5 : 12 - 13

Lukas 5
12
En het geschiedde, als Hij in een dier steden was, ziet, er was een man vol melaatsheid; en Jezus ziende, viel hij op het aangezicht, en bad Hem, zeggende: Heere! zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.
13
En Hij, de hand uitstrekkende, raakte hem aan; en zeide: Ik wil, word gereinigd! En terstond ging de melaatsheid van hem.

Delen & Download

Download preek