Ds. G.J. van den Noort - Mattheüs 26 : 36 - 38

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 26 :36 tot 38
Het zielenlijden van de Heere Jezus Christus in de hof van Getsemane

MattheĆ¼s 26 : 36 - 38

Mattheüs 26
36
Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben.
37
En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedeus, begon Hij droevig en zeer beangst te worden.
38
Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij.

Delen & Download

Download preek