Ds. C.J. Meeuse - Zondag 6 0

Afspelen

Onderwerp

7-2-2010

Zondag 6 :

ZONDAG

6 Vr.

16 . Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?Antw. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur, die gezondigd had, voor de zonde betaalde; en dat een mens, zelf een zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. Vr.

17 . Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn?Antw. Opdat Hij, uit kracht Zijner Godheid , den last van den toorn Gods b aan Zijn mensheid zou kunnen dragen, en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven . Vr.

18 . Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig  rechtvaardig mens is ?Antw. Onze Heere Jezus Christus , Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, en tot een volkomen verlossing geschonken is . Vr.

19 . Waaruit weet gij dat?Antw. Uit het heilig Evangelie, hetwelk God Zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard , en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremoni├źn der Wet laten voorbeelden , en ten laatste door Zijn eniggeboren Zoon vervuld .

Delen & Download

Download preek