Ds. D. Hakkenberg - Markus 2 : 18 - 20

Afspelen

De Bruidegom en Zijn bruiloftskinderen

Markus 2 :18 tot 20
1-1-1984

Markus 2 : 18 - 20

Markus 2
18
En de discipelen van Johannes en der Farizeen vastten; en zij kwamen en zeiden tot Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes en der Farizeen, en Uw discipelen vasten niet?
19
En Jezus zeide tot hen: Kunnen ook de bruiloftskinderen vasten, terwijl de Bruidegom bij hen is? Zo langen tijd zij den Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten.
20
Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en alsdan zullen zij vasten in dezelve dagen.

Delen & Download

Download preek