Ds. J.S. van der Net - Jona 2 : 3 - 4

Afspelen

Onderwerp

Jona 2 :3 tot 4
21-11-2010

Jona 2 : 3 - 4

Jona 2
3
Want Gij hadt mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeen, en de stroom omving mij; al Uw baren en Uw golven gingen over mij henen.
4
En ik zeide: Ik ben uitgestoten van voor Uw ogen; nochtans zal ik den tempel Uwer heiligheid weder aanschouwen.

Delen & Download

Download preek