Ds. J.S. van der Net - Jona 2 : 7 - 9

Afspelen

Onderwerp

Jona 2 :7 tot 9
12-12-2010

Jona 2 : 7 - 9

Jona 2
7
Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan den HEERE, en mijn gebed kwam tot U, in den tempel Uwer heiligheid.
8
Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hunlieder weldadigheid.
9
Maar ik zal U offeren met de stem der dankzegging; wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des HEEREN.

Delen & Download

Download preek